-Regulament oficial Durata Promotiei: 01.12.2012 – 31.12.2012

Art. 1. Durata si organizatorii promotiei

Promotia "Tombola I love Ramayana" incepe la data de 1 decembrie 2012 si dureaza pana la data de 31 decembrie 2012
Organizator este S.C. Ramayana Cafes SRL., avand sediul in orasul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 22, cam. 1 inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11149/2004, inregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr. 17574 (denumita in continuare Ramayana Cafe).

Art. 2. Dreptul de participare

La promotie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, clienti ai Ramayana Cafe Bucuresti cu varsta de peste 18 ani. Nu pot participa la promotie angajatii societatii organizatoare S.C. Ramayana Cafes SRL., rudele de gradul I ale acestora, promoterii, merchandiserii, angajatii firmelor colaboratoare precum si rudele de gradul I ale acestora. Conditia de participare consta in realizarea unei consumatii de minimum 100 ron la Ramayana Cafe, confirmata printr-un bon fiscal.

Art. 3. Locul si perioada de desfasurare

I. Locul de desfasurare a promotiei Tombola I love Ramayana se va desfasura in Ramayana Cafe, str. Baldovin Parcalabul 11. Pentru fiecare bon fiscal cu valoare de peste 100 Ron, se va inmana un talon de participare. O data completat talonul cu datele participantului, acesta se va introduce in urna dedicata.

Art. 4. Mecanismul promotiei

Pentru fiecare bon de consumatie (bon fiscal) de minimum 100 de Ron, se inmaneaza un talon de participare. Talonul poate fi completat doar de catre o persoana. Pentru a fi valid, talonul trebuie completat obligatoriu cu numele complet si adresa de email a participantului. Talonul va fi pus in urna de colectare a taloanelor.

Art. 5 Descrierea premiilor

Art. 6 Tragerea la sorti. Acordarea premiului. Anuntarea castigatorului.

Premiile se vor acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc in termen de 15 zile de la data incheierii campaniei promotionale, la punctul de lucru al cafenelei RAMAYANA din Bucuresti, str. Baldovin Parcalabul, nr. 11, Sector 1 in prezenta comisiei de tragere la sorti. Comisia de tragere la sorti va fi alcatuita din 3 membrii, angajati ai S.C. Ramayana Cafes SRL, respectiv manager-ul general, un membru al departamentului PR si administratorul SC RAMAYANA CAFES SRL. Tragerea la sorti consta in extragerea aleatorie, a taloanelor castigatoare din urna.

Rezultatele tragerii la sorti vor fi publicate pe site-ul www.iloveramayana.ro. Castigatorii vor fi anuntati personal de catre un angajat al S.C. Ramayana Cafes S.R.L., in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data incheierii tragerii la sorti prin intermediul adresei de e-mail sau a telefonului furnizat la inscrierea in promotie.

Ramayana Cafes este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

In cazul existentei situatiei mai sus enuntate, care duce la invalidarea castigatorului, Ramayana Cafes va efectua, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, o noua extragere pentru desemnarea altui castigator. Aceasta noua extragere va fi facuta de catre aceeasi comisie, se va desfasura dupa aceeasi procedura ca si prima extragere, iar participantii vor fi aceiasi - cu exceptia persoanelor desemnate castigatoare la prima tragere la sorti.

Art. 7 Predarea premiului

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Promotie presupune acordul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea de domiciliu si fotografiile lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, ce va fi predata Organizatorului, in caz contrar considerandu-se ca persoana castigatoare a renuntat implicit la premiu. Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in posesia premiului.

Art. 8 Alternativele premiilor

Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in afara celor stabilite ca premiu, si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

Art. 9 Informarea participantilor conform legii 677/2001

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la Ramayana Cafe Bucuresti. Participarea la promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. S.C. RAMAYANA CAFES S.R.L., in calitate de operator autorizat (inregistrat la ANPDCP cu nr. 17574), prelucreaza datele cu caracter personal furnizate la momentul trimiterii de declaratii, in scopuri de reclama si publicitate. Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata S.C. RAMAYANA CAFES S.R.L. la adresa de mail info@ramayana.ro sau la adresa postala: Str. Baldovin Parcalabul No. 11 010844, Bucuresti. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participatii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii care nu doresc sa primeasca mesaje promotionale, ca Newsletter, din partea SC Ramayana Cafes SRL, pot bifa pe spatele talonului primit acest lucru, iar ulterior au optiunea de a trimite o cerere scrisa, prin posta sau e-mail la info@ramayana.ro, solicitand renuntarea la acest serviciu. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a intrerupe oricand desfasurarea acestei Promotii, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data modificarii printr-un act aditional la prezentul Regulament. Pana la data unei eventuale modificari a Promotiei, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament.